Skip to main content

Подготовка за училище

ОУ „ Св. Климент Охридски“ село Трекляно е защитено училище. Броят на учениците не е голям. Класовете са слети и маломерни. Има и предучилищна ( подготвителна ) група. Към училището функционира  общежитие и кухня. Една част от децата пребивават седмично. Всичко това определя три основни направления на дейност:

-        Подготовка за училище

-        Учебна дейност, с целодневна форма на обучение

-        Училищен пансион

Подготовка за училище

Преминаването от предучилищна възраст към училищна е един от най – съществени етапи в бъдещото развитие на детето. Накратко това е прехода: дете – ученик.

В подготвителната група децата се мотивират, изграждат се навици и модели на поведение

Работата на педагозите в подготвителните групи  е свързана с решаването на традиционни задачи  и неочаквани предизвикателства, насочени към :

-        Концентрация

-        Обучение и учене като игра

-        Изграждане на навици и усвояват правила на поведение: заемат правилна стойка на своите малки столчета и маси; вдигат ръка и изслушват търпеливо; вземат активно участие в учебните занимания( досущ като първокласници); пишат, разказват, творят.