Училище „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. Трекляно е основно.

Фейсбук страница на Основно училище "Св. Климент Охридски"

Обучават се ученици от първи до осми клас.
Училището е с общинско финансиране.

Girl
Подготовка за училище

Подготовка за училище

В подготвителната група децата се мотивират, изграждат се навици и модели на поведение.

Sheeps
Училище

Училище

ОУ „ Св. Климент Охридски“ село Трекляно е защитено училище.

City
Училищно общежитие

Училищно общежитие

Основно училище "Св. Климент Охридски" село Трекляно предлага пансионна форма на обучение.

КЛАСОВЕ

В Основно училище „ Св. Климент Охридски“ се обучават деца
от първи до осми клас в слети паралелки.