Skip to main content

Училище „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. Трекляно е основно.

Фейсбук страница на Основно училище "Св. Климент Охридски"

Обучават се ученици от първи до осми клас.
Училището е с общинско финансиране.

Girl
Подготовка за училище

Подготовка за училище

В подготвителната група децата се мотивират, изграждат се навици и модели на поведение.

 
  
Sheeps
Училище

Училище

ОУ „ Св. Климент Охридски“ село Трекляно е защитено училище.

 
      
City
Училищно общежитие

Училищно общежитие

Основно училище "Св. Климент Охридски" село Трекляно предлага пансионна форма на обучение.

 КЛАСОВЕ

В Основно училище „ Св. Климент Охридски“ се обучават деца
от първи до осми клас в слети паралелки.

Strawberry jam

I - II клас

слети паралелки

 
  
Girl

III - IV клас

слети паралелки

 
  
Jam

V - VI клас

слети паралелки

 
  
Woodwork

VII - VIII клас

слети паралелки