Skip to main content

Училище „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. Трекляно е основно.

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Обучават се ученици от първи до седми клас.
Училището е с общинско финансиране.

  
ou-trellyano-1
a href="/index.php/училище"><img " alt="" width" heigh"></a><" /><" /><" /><" /><" class" />Наш"то
училище

ОУ „ Св. Климент Охридски“ село Трекляно е защитено училище.

 
      
ou-trellyano-3
a href="/index.php/общежитие"><img sr" alt="Уч" width="90" height="9"></a></div"

Училищно общежитие

Основно училище "Св. Климент Охридски" село Трекляно предлага пансионна форма на обучение.

 КЛАСОВЕ

В Основно училище „ Св. Климент Охридски“ се обучават деца
от първи до седми клас в слети паралелки.

Strawberry jam

I - II клас

слети паралелки

 
  
Girl

III - IV клас

слети паралелки

 
  
Jam

V - VI клас

слети паралелки

 
  
Woodwork

VII клас

самостоятелна паралелка