Skip to main content

Краище - непознато и забравено

Краище, едно от красивите места у нас, но след 50 те години на миналия век – непрестанно обезлюдяващо се . Шанс за развитието му са туризма и екологичното животновъдство.

Краище е рождено място на немалко известни българи:

Емануил Попдимитров (23.10.1885 - 23.05.1943 ), роден в с. Груинци (Гелчина махала) - поет, философ, литературен критик и общественик.

проф. Евтим Томов (01.11.1919 - 14.06.1997), роден в с Трекляно - художник-график и изкуствовед.

Йордан Захариев (03.03.1887 - 08.05.1965), роден в Босилеград - географ, етнограф и фолклорист, член-кореспондент на БАН.

Забележителности: 

Най-известното и посещавано място в Краище е водопадът Полска Скакавица в полите на Земенската планина над р. Струма.

В с. Трекляно има Художествена галерия с творби на проф. Евтим Томов.