Skip to main content

Материална база на училището

Сграден фонд, двор и материална база на ОУ „ Св. Кл. Охридски“

Сградата на училището е строена в миналия век – 1942 г. Историческо сведение разказва,че на15 юни 1940 г. селото е посетено от проф. Богдан Филов — това е първото официално посещение на български държавник в Трекляно. На него проф. Филов обещава и осигурява средства, с които през 1942 г. започва строителството на нова сграда на гимназията.

От 2008 година гимназията е преобразувана в основно училище, което става и правоприемник на сградата на училището.

Наблизо да сградата на училището се намира и общежитието. Сградите се намират в общ просторен двор.

През годините са извършвани ремонтни дейности на сградите, като са създадени условия за здравословно и безопасно отглеждане, възпитание и обучение на децата от подготвителната група и на учениците. Ръководството на  училището, с подкрепата на общината осигуряват условия за най-доброто отглеждане и възпитание на децата.

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата, учителите, възпитателите  и помощния персонал са обособени просторни и удобни учебни помещения, занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, видео и DVD плейър, бели магнитни дъски, интерактивна дъска.

В училище са осигурени съвременни нагледни материали, изграден е с помощта на общината компютърен кабинет. Има обособени и оборудвани кабинет по английски език и безопасно движение по пътищата,  ателие за приложни дейности, кътове на патрона и на революционера в коридорите на училището. Осигурен е високоскоростен Интернет.

Общежитието е на два етажа – на първия етаж се намират общи помещения ( столова, занималня, кухня и др. ), а на втория етаж са спалните . Спалните помещения в общежитието са добре оборудвани, като всяко дете разполага със собствено гардеробче, бюро и легло. Санитарните възли са обновени и  чисти.

В общежитието има добре обзаведена кухня и столова. Там се извършва храненето на децата.

Преди започването на учебната 2014/2015 година е извърен основен ремонт на всички учебни п общи помещения в училището.

Обширният двор е разделен на кътове за спорт и игра. Всяка отделна площадка разполага с безопасни съоръжения –  катерушки, пясъчници и пейки.