Skip to main content

Финасов модул (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 31.03.2024 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 31.12.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 30.09.2023 г.
ПРОТОКОЛ # 5 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно на 03.07.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 30.06.2023 г.
ПРОТОКОЛ # 4 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно на 05.04.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 31.03.2023 г.
ПРОТОКОЛ # 3 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно на 05.01.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.12.2022 г.
ПРОТОКОЛ # 5 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно на 11.10.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с. Трекляно към 30.06.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на ОУ "Св. Климент Охридски" Трекляно

Бюджета на Община Трекляно (в т.ч. дейност образование) за 2022 година е приет на заседание на Общински съвет – Трекляно, проведено на 30.03.2022г. с решение №18.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2022 г.
Протокол от ОС за приемане на отчета за бюджета на ОУ "Св. Климент Охридски" Трекляно към 31.12.2021 г.
Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 31.12.2021 г.
 
 
Powered by Phoca Download