На горе

Финасов модул (бюджет)

Начален бюджет за 2022г. на ОУ "Св. Климент Охридски" Трекляно

Бюджета на Община Трекляно (в т.ч. дейност образование) за 2022 година е приет на заседание на Общински съвет – Трекляно, проведено на 30.03.2022г. с решение №18.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ към 31.03.2022 г.
Протокол от ОС за приемане на отчета за бюджета на ОУ "Св. Климент Охридски" Трекляно към 31.12.2021 г.
Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 31.12.2021 г.
Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 30.09.2021 г.

Отчета е приет на Общо събрание на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно на 12.10.2021 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 30.06.2021 г.

Отчета е приет на Общо събрание на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно на 05.07.2021 г.

Изпълнение на делегирания бюджет на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно към 31.03.2021 г.

Отчета е приет на Общо събрание на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно на 22.04.2021 г.

Начален бюджет за 2021г. на ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно
 
 
Powered by Phoca Download