Skip to main content

Учебна дейност

ОУ „ Св. Климент Охридски“ село Трекляно е защитено училище. Броят на учениците не е голям. Класовете са слети и маломерни. Има и предучилищна ( подготвителна ) група. Към училището функционира  общежитие и кухня. Една част от децата пребивават седмично. Всичко това определя следните основни направления на дейност:

-        Подготовка за училище

-        Учебна дейност, с целодневна форма на обучение

-        Училищен пансион

В Основно училище „ Св. Климент Охридски“ се обучават деца от първи до седми клас в слети паралелки.

Това е особена форма на общуване между учител и ученици в процеса на образованието. Появата и е предизвикана от демографски и икономически причини.

Слетите паралелки се състоят от ученици от два различни класа. В училището са обединени I – II, III – IV, V – VI, VII  клас, поради сравнително малкия брой ученици, породено от  постоянното намаляване на населението в общината по различни причини .