Skip to main content

Училище „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. Трекляно е основно.

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Обучават се ученици от първи до седми клас.
Училището е с общинско финансиране.

      КЛАСОВЕ

В Основно училище „ Св. Климент Охридски“ се обучават деца
от първи до седми клас в слети паралелки.

Strawberry jam

I - II клас

слети паралелки

 
  
Girl

III - IV клас

слети паралелки

 
  
Jam

V - VI клас

слети паралелки

 
  
Woodwork

VII клас

самостоятелна паралелка