Skip to main content

Нормативни документи

Образователни и информационни материали по БДП за деца от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“
СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021 – 2030) ДЕКЕМВРИ 2020
Заповед на Министър на здравеопазване от 09.09.2022
Заповед на Министър на образованието от 30.08.2022, относно график за учебната 2022/2023
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА
Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г.

за приемане на ученици в държавни и в общински училища

 
 
Powered by Phoca Download