Skip to main content

Общо представяне на училището

ОУ „Св. Климент Охридски” е единственото запазено училище в община Трелкляно, която се състои от 19 населени места. По тази причина то е със статут на защитено.
ОУ "Св. Климент Охридски" село Трекляно е училище с 165 годишна история.

Ежегодно в него се обучават около 40 деца. Една част от тях са социално слаби семейства . Наличието на общежитие създава предпоставки децата едновременно да се учат, възпитават и отглеждат. Пребиваването на децата в училищния пансион е от понеделник сутрин до петък следобяд.

Общината осигурява безплатен автобусен превоз, а самото училище притежава общежитие и кухня. На учениците се предоставя едноседмичен пансион с хранене три пъти на ден без заплащане.

Училището „Св. Климент Охридски” е с над 150-годишна история. В миналото е било най-голямата и елитна гимназия в района, в която са училили над 800 деца, много от които след завършването си са се реализирали в елитни професии.

Демографската и социална криза е много oсезаема в този район. Работни места липсват, а деца почти не се раждат. Училището е останало като единственият фактор, който не само спасява района от обезлюдяване, а създава предпоставки за обучение и прилагане на съвременни информационни технологии в ежедневието от ученици и местно население. Един от кабинетите по информационни технологии се помещава в общината.

Екип от високо квалифицирани преподаватели, отлични професионалисти се грижат за обучението и възпитанието на своите възпитаници.

С придобиването на защитен статут за основно училище „ Св. Климент Охридски“- село Трекляно се осигурява достъпа до образование в общината. Училището е единствено за Треклянска община и е едно от четирите защитени училища в Кюстендилска област.

obnovlenie-
obnovlenie-
obnovlenie-
obnovlenie-
obnovlenie-
obnovlenie-
obnovlenie-