Skip to main content

Документи по БДП

Децата и учениците  учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Наред с това е  разработена СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021 – 2030) - ДЕКЕМВРИ 2020.

Предоставяме възможност за запознаване със стратегията и други материали.

Нашето училище е разработило План за дейностите по БДП за учебната 2022/2023 година