Skip to main content

Важни документи за учебната 2023/2024 учебна година

novaСкоро започва Новата 2023/2024 учебна година.

Предоставяме Ви информация за графика за учебното време през новата 2023/2024 учебна година.

Да бъде спорна и успешна!

На добър час!