Skip to main content

Нека бъдем толерантни, смели и добри!

pr raka 1Нека бъдем толерантни,
смели и добри.
Нека се усмихнем,
и любовта да ни крепи.

Ако някой е различен-
ти подай ръка.
Примера си личен
показвай на света.

 

pr raka 2Търпелив бъди,
приятеля изслушай ти.
Загриженост покажи-
мила дума му кажи.

С усмивка се отваря
и най-тежката врата.
Сърдечност, човечност, доброта
винаги ще има на света!

Иван Николов

На 16 ноември отбелязваме Международния ден на толерантността.В декларация за принципите на толерантността, като член първи е залегнала дефиницията на това понятие: „ „Толерантност е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност, трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието.“

На 16 ноември 2023 година учениците от нашето училище се запазнаха подробно със значението на толерантността.
Толерантност е дума с особено голямо значение за Национална мрежа за децата. Това понятие концентрира смисъла на някои от важните ценности, които споделяме – познаване, приемане, разбиране, съчувствие, подкрепа.
Учениците направиха табло със следното послание: "Бъди толерантен, подай ръка!"

priateli-dobri-
priateli-dobri-
priateli-dobri