Skip to main content

Национална кампания за профилактика на детското зрение Предстой провеждане на KWIAT кампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст. През 2023 година кампанията ще се проведе за 10 поредна година през месец септември и октомвр

Предстой провеждане на KWIAT кампания за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18 годишна възраст.
През 2023 година кампанията ще се проведе за 10 поредна година през месец септември и октомври.

Допълнителна информация може да намерите на електронната страница на KWIAT

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

На 26 август 2021 година на страницата на МОН са публикувани Насоките за организация на учебната 2021-2022 година, продиктувани от извънредната епидемиологична обстановка.

Необходимо е да се запознаете подробно с тях. До началото на новата 2021/2022 година  предстои ПС  да вземе решения, свързани с тях.